De Meelmot

Print page

Classificatie
Latijnse naam: Ephestia kuehniella

Familie: Pyralidae

Beschrijving

De Grauwe meelmot heeft voorvleugels die grijs van kleur met donkere vlekken zijn, hun achterste vleugels zijn meestal lichtervan kleur. Volwassenen hebben een vleugelspanwijdte van 20-25mm . Larven neiging roze / wit te zijn en kan donkere vlekken hebben aan de onderkant.

Oorspronkelijk van Midden-Amerika, is de Meelmot nu een kosmopolitische soort.

Hij veroorzaakt vooral problemen in voedermolens, bakkerijen en soms zelfs in horeca panden. Er wordt meestal maar één generatie geproduceerd, maar in warme omstandigheden, zullen volwassenen gedurende het hele jaar aanwezig zijn en kunnen 4-6 generaties produceren.

Gedrag
Meest actief vanaf de schemering tot zonsopgang, het rust gedurende de dag. Deze soort is een bepaalde plaag van meelfabrieken.

Paring vindt plaats direct na de volwassenen ontstaan. Tot 350 eieren worden gelegd en deze kunnen aan verschillende voedingsmiddelen worden geplakt door een kleverige afscheiding. De eitjes komen in 4-28days en de larven draai zijden buizen waarin ze leven. Na 3-5 verhaart de larven zijn volgroeid en 15-19mm lang.

risico's
Larven vormen een groter probleem, omdat hun voeding en uitwerpselen die het product besmetten. De volwassenen niet voeden.

De larven produceren overvloedige hoeveelheden zijde die granen vervuilt maar dit larvale singels veroorzaakt ook ernstige verstoppingen in voeder molens. De larven eten gaten in zeven zijde en kan ook molen afgewerkte producten te bereiken.

De band kan ook condensatie die leidt tot schadelijke schimmels veroorzaken. 

Description

The Mediterranean Flour Moth has forewings which are grey in colour with darker mottling, their hind wings tend to be paler. Adults have a 20-25mm wingspan. Larvae tend to be pinkish/white and can have dark underside spots.

A native of Central America, the Mediterranean Flour Moth is now a cosmopolitan species.

It is a particular problem in provender mills, bakeries and occasionally even in catering premises. One generation is usually produced but in warm conditions, adults will be present throughout the year and may produce 4-6 generations.

Behaviour
Most active from dusk until dawn, it rests during the day. This species is a particular pest of flour mills.

Mating takes place immediately after the adults emerge. Up to 350 eggs are laid and these may be stuck to various foods by a sticky secretion. The eggs hatch in 4-28days and the larvae spin silken tubes in which they live. After 3-5 moults the larvae are fully grown and 15-19mm long.

Risks
Larvae present a more serious problem, as it is their feeding and excretions that contaminate the produce. The adults do not feed.

Graanklander

Lees meer
Lesser Grain Borer

Kleine Graanboorder

Graanboorders worden aangetroffen bij een grote...

Lees meer
Biscuit Beetle

Broodkever

De broodkever legt zijn eitjes op een voedselbron en zodra...

Lees meer
Carpet Beetle

Tapijtkever

De gewone tapijtkever is bruin of zwart en gespikkeld met...

Lees meer