Graanklander

Print page

Classificatie

Soort
Voorraadaantastend insect

Latijnse naam
Sitophilus Granarius

Familie
Curculionidae

Omschrijving

De graanklander is te herkennen aan zijn karakteristieke lange snuit, die is aangepast aan de afmeting van hun favoriete graansoort. Gewoonlijk bereikt de graanklander een lengte van 2 tot 4 mm. Het lichaam is cilindervormig en donkerbruin of bijna zwart van kleur. Er zijn drie verschillende soorten graanklanders:
1. Graanklander - Sitophilus Granaries
2. Rijstklander - Sitophilus Oryzae
3. Maisklander - Sitophilus Zeamais
De soorten verschillen van grootte, maar hebben allemaal een lange snuit.

Gedrag

Graanklanders vliegen niet, maar boren zich door graan heen. Infestaties komen vaak voor in geïmporteerde granen of graanproducten en in de bekleding van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoeren van graan. Ook bevinden ze zich graag in gebouwen waar het graan wordt opgeslagen. De graanklander plant zich voort door eitjes in het graan te leggen, waarna een larve zich ontwikkelt. Zodra de klander is ontwikkeld, boort deze zich een weg naar buiten, waardoor er een gaatje in het graan achterblijft. De graanklander kan zich alleen voortplanten in graan met een vochtgehalte van meer dan 9,5% en een temperatuur tussen de 13 en 35 graden.

Leefomgeving

De graanklander komt vooral voor in gematigde en warm gematigde klimaten, verspreid in Europa. Zowel volwassen graanklanders als larven zijn bestand tegen kou. De rijst- en maïsklanders bevinden zich vooral in tropische en subtropische gebieden. Deze klandersoort verspreidt zich via geïmporteerde goederen. De rijstklander plant zich alleen voort in opgeslagen rijst. De maïsklander plant zich vooral voort op mais in het veld. Beide soorten kunnen meestal overwinteren in onverwarmde ruimten of in graan dat bij normale temperaturen is opgeslagen.

Risico's van de graanklander

De graanklander is vooral schadelijk voor graan, omdat hij onaangetast graan infesteert en graanproducten zoals pasta aanvalt. Graan dat door klanders is aangetast is te herkennen aan de aanwezigheid van grote gaten. Dit zijn de gaten waar volwassen klanders door naar buiten zijn gekropen. Zowel volwassen exemplaren als larven voeden zich met het graan, waardoor er gaten ontstaan en het graan door hun uitwerpselen wordt besmet. Hierdoor neemt de kwaliteit, en daarmee ook de verkoopbaarheid, van het graan af.

Graanklander bestrijden

De graanklander kan worden bestreden met K-Obiol ULV6, een insecticide voor de behandeling van opgeslagen graan.

Produits recommandés

Opgeslagen voedingsmiddelen

K-Obiol® ULV 6

K-Obiol is een insecticide voor de bestrijding van...

Lees meer

Lesser Grain Borer

Kleine Graanboorder

Graanboorders worden aangetroffen bij een grote...

Lees meer
Biscuit Beetle

Broodkever

De broodkever legt zijn eitjes op een voedselbron en zodra...

Lees meer
Carpet Beetle

Tapijtkever

De gewone tapijtkever is bruin of zwart en gespikkeld met...

Lees meer

De Meelmot

Lees meer