Print page Rodenticide

Racumin Foam

Rodenticide

Racumin Foam

Print page

Product overzicht

Rodenticide voor de bestrijding van bruine ratten en huismuizen.

Aanbevelingen: Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Product omschrijving

 

Racumin Foam is een rodenticide dat kan worden gebruikt ter bestrijding van en huismuizen. Het product is enkel geschikt voor professioneel gebruik.

Algemene informatie

 • Toepassing
  Toepasbaar op moeilijk te bereiken plaatsen.
 • Samenstelling
  0,406228 % coumatetralyl
  450 gram biocide en 41 gram drijfgas (drijfgas : propaan / butaan). Bevat Bitrex®: vermindering van het risico op toevallige inname, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.
 • Formulering
  Aërosol spuitbus (AE) op basis van 0,406228% coumatetralyl (CAS 5836-29-3).
 • Verpakking
  500 milliliter.
 • Toelatingsnummer
  BE2014-0020 (een toelating van Envu CropScience SA-NV).

Toepassingen

Wat bestrijden?

Huismuis

Application rates and delivery

Waar te gebruiken?

Racumin Foam moet binnenshuis worden toegepast op overdekte locaties waar knaagdieren vaak komen, zoals:

 • Rondom holingangen
 • Rondom openingen in het metselwerk
 • In smalle doorgangen
 • Op verlaagde plafonds
 • Op isolerende wanden
 • In schachten
 • Op dwarsbalken

Toepassing

Gebruik van Racumin Foam is uitsluitend toegestaan voor het bestrijden van bruine en huismuizen (Mus musculus) binnenshuis.

Dosering

De juiste dosering van Racumin Foam is:

 • Voor de bestrijding van muizen:
  4 gram – 30 gram schuim bij de holingang of doorgang.

Gebruiksaanwijzing

Om verzekerd te zijn van het gewenste effect en gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen , dient de gebruiksaanwijzing nauwkeurig gevolgd te worden:

Voor het gebruik
Breng voor het gebruik de spuitbus op kamertemperatuur. Schudt de spuitbus goed totdat de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt. Indien nodig, kunnen het ventiel en de spray-tube met water worden schoongemaakt. Zorg er verder voor dat u een beschermbril en handschoenen draagt op basis van nitrilrubber (min. 0,40 mm, EN388/EN347, categorie III). Dit is verplicht tijdens gebruik en bij het opruimen van het schuim en de dode knaagdieren. Zorg er verder voor dat u op de hoogte bent van de voorzorgsmaatregelen die gelden voor het gebruik van biociden.

Tijdens de behandeling
Houdt bij de behandeling van het ongedierte met Racumin Foam rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Pas het product zodanig toe dat het ontoegankelijk is voor kinderen en niet-doelorganismen, zoals huisdieren.
 • Houd ten minste 2 meter afstand van opslagplaatsen voor eten, drinken of dierenvoeding.
 • Pas het product toe op overdekte plaatsen waar knaagdieren geregeld komen.
 • Sluit de toegangspunten van de knaagdieren niet volledig af met schuim. Deze moeten nog zichtbaar blijven, zodat de knaagdieren hun toegangspunten blijven gebruiken.
 • Racumin Foam kan vlekken maken. Verse vlekken en schuimresidu kunnen worden weggeveegd met een droge papieren doek.
 • Gebruik het product niet op oppervlakten die gevoelig zijn voor verkleuring. Gebruik bij twijfel een kleine hoeveelheid op een onopvallende plaats.
 • Gebruik het product niet op onbeschermde elektrische contacten. Door knagen kan de kabelisolatie beschadigd worden en ontstaat gevaar voor een elektrische schok.
 • Spuit het product niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen.
 • Was na het gebruiken van het product de handen en huid gronding met water en zeep.

Na de behandeling
Houd na de behandeling met het product verder rekening met de volgende punten:

 • Controleer de behandelde plaatsen om de 2-3 dagen bij de start van de behandeling. Zeker na dag 5 is een controle noodzakelijk. Voer hierna wekelijks de controles uit en vervang het product wanneer dit nodig is.
 • Zorg ervoor dat de dode knaagdieren regelmatig worden weggenomen tijdens de behandeling. Dit om hygiëne te waarborgen en te voorkomen dat ze door andere dieren worden opgegeten. Verwijder de dode knaagdieren en verpakkingen volgens plaatselijke wetgeving.
 • De behandeling kan worden gestopt als er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. Wanneer de opname van het lokaas is gestopt, kunnen de resten van het middel worden verzameld. Vernietig deze resten volgens de geldende plaatselijke wetgeving.

Belangrijke aandachtspunten
Racumin Foam kan niet als preventief middel worden toegepast. Andere belangrijke aandachtspunten van het product zijn:

 • Het is gevaarlijk voor wilde dieren.
 • Bescherm het product tegen zonlicht en stel het niet bloot aan temperaturen boven 50°C.
 • Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
 • Het product bevat zeer licht ontvlambare aerosol. Stel het product niet bloot aan warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakten.
 • Het product kan ernstige oogirritatie veroorzaken.
 • De aërosol spuitbus staat onder druk, ook na gebruik mag het niet doorboord of verbrand worden.
 • De houdbaarheidsdatum is 24 maanden na de productiedatum.

Werking

Racumin Foam is een product op basis van de actieve stof coumatetralyl. Dit is een anticoagulerend middel dat de bloedstolling vermindert en inwendige bloedingen veroorzaakt. Wanneer ratten of muizen met het product in contact komen, blijft het schuim aan hun pels kleven. Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoonmaken en zo de actieve stof opnemen. In eerste instantie wordt Racumin Foam als een ondersteunende maatregel bij normale lokaasbestrijdingsmiddelen gebruikt. Wanneer andere middelen minder geschikt zijn (bijvoorbeeld bij hoge luchtvochtigheid), kan dit product zeer effectief werken bij het bestrijden van de knaagdieren.

Veiligheid

Volg altijd de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Similar Products

Rodenticide

Rodilon Block

Rodenticide voor het bestrijden van bruine en zwarte ratten...

Lees meer
Rodenticide

Rodilon Wheat Tech

Granulaat lokaas (korrels)

Toelatingsnummer: BE2011-0006. Rodilon® Wheat Tech is...

Lees meer
Rodenticide

Rodilon Pasta

Toelatingsnummer: BE2011-0012 Rodenticide voor het...

Lees meer
Rodenticide

Harmonix Rodent Paste | NU beschikbaar !

Harmonix® Rodent Paste is het resultaat van jarenlange...

Lees meer
Rodenticide

Harmonix Monitoring Paste

Pasta

Harmonix Monitoring Paste werd ontwikkeld voor gebruik in...

Lees meer