Print page Publieke Hygiëne

AquaPy®

Publieke Hygiëne

AquaPy®

Print page

Product overzicht

AquaPy® is een niet persistent insectide dat kan worden gebruikt ter bestrijding van vliegende en kruipende insecten. Het kan worden toegepast op plaatsen waar voedingswaren worden verwerkt, in openbare gebouwen, in privéwoningen en in de tabaksindustrie.

Aanbevelingen
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

 

Product omschrijving

Algemene informatie

 • Samenstelling
  3% pyrethrinen
  13,5% piperonyl butoxide
 • Formulering
  Emulsie van het type olie/water (EW)
 • Verpakking
  1 liter
 • Toelatingsnummer
   BE-REG-00280   

Wat te bestrijden?

AquaPy® EW 165 kan worden ingezet ter bestrijding van:

 • Wespen (nesten)
 • Amerikaanse kakkerlak
 • Duitse kakkerkalk
 • Oosterse kakkerlak
 • Vlooien
 • Bedwantsen

Toepassingen

Waar gebruiken?

Graanopslag Opslagplaatsen Voorraad materiaal Transport Transport materiaal Tabac Voedsel opslag

Wat bestrijden?

Application rates and delivery

Dosering

AquaPy® EW 165 kan op verschillende manieren worden toegepast. Binnenshuis kan het worden toegepast middels ULV vernevelen of vernevelen. Buitenshuis kan het worden toegepast middels vernevelen of oppervlakbespuiting. Gebruik bij het toepassen van AquaPy® EW 165 één van de volgende doseringen:

 

Binnenshuis ULV vernevelen
Bij binnenshuis ULV verneveling wordt AquaPy® EW 165 onverdund gebruikt. Gebruik hierbij de volgende dosering:

 • Vliegende insecten en kruipende insecten Onverdund: 100 ml per 3.000 m³
 • Kakkerlakken Onverdund: 200 ml per 3.000 m³
 • Vlooien en bedwantsen Onverdund: 300 ml per 3.000 m³
 • Voorraadinsecten en tabakskever Onverdund: 400 ml per 3.000 m³

Binnenshuis vernevelen
Bij binnenshuis vernevelen wordt AquaPy® EW 165 gemengd met water. Hierbij wordt de volgende dosering aangehouden:

 • Vliegende insecten (geen tabakskever) en kruipende insecten 1 l per 3.000 m³: 100 ml product en 900 ml water
 • Kakkerlakken 1 l per 3.000 m³: 200 ml product en 800 ml water
 • Vlooien en bedwantsen 1 l per 3.000 m³: 300 ml product en 700 ml water
 • Voorraadinsecten en tabakskevers 1 l per 3.000 m³: 400 ml product en 600 ml water

Buitenshuis vernevelen
Buitenshuis wordt AquaPy® EW 165 toegepast op vliegende en kruipende insecten. Gebruik hierbij de volgende dosering:
20 ml per 100 m².


Oppervlakbespuiting zonder residu na 24 uur

Gebruik 5 liter per 100 m²: 125 ml va het product en 4.875 l water.


Oppervlakbespuiting met korte nawerking van 1 tot 2 weken
Gebruik bij oppervlakbespuiting met een korte nawerking de volgende dosering:

 • Kakkerlakken, vlooien, bedwantsen, voorraadinsecten, tabakskevers 5 l per 100 m²: 500 ml product en 4.500 l water
 • Wespen 1 l voor een nest: 100 ml product en 900 ml water

Gebruikswijze

AquaPy® EW 165 is een niet-persistent insecticide dat kan worden gebruikt in plaatsen waar voedingswaren worden verwerkt. Verder kan het worden toegepast in openbare gebouwen, privéwoningen en in de tabaksindustrie. Het product kan onverdund worden gebruikt of met water verdund worden verneveld (ULV verneveling). Schud de container altijd goed voor gebruik. Zorg er ook voor dat de temperatuur van het product niet lager dan 10°C om een maximale werking te garanderen. Indien ULV verneveling wordt gebruikt bij het toepassen van AquaPy® EW 165 dient de volgende gebruiksaanwijzing gehanteerd te worden:

Binnenshuis

 1.  Sluit de ramen en deuren en zet de ventilatiesystemen uit.
 2. Vernevel het product gelijkmatig in de ruimte.
 3. Coördineer behandelingen altijd met de maximum activiteit van het te verdelgen insect.
 4. Richt de nevel direct in de geïdentificeerde schuilplaatsen van insecten.
 5. Vernevel zo vaak als nodig
 6. Het is aangeraden om de ruimte wekelijks te behandelen. Vooral bij ernstige plagen zijn meer frequente toepassingen nodig.
 7. Houd de ramen en deuren tot 30 minuten na het gebruik gesloten.

Buitenshuis

 1. Houd het weerbericht in de gaten en spuit bij zo min mogelijk wind.
 2. Spuit ‘s ochtends vroeg in de late namiddag of ‘s avonds, als het weer stil is.

Houd bij het toepassen van AquaPy® EW 165 ook rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Maak nooit meer van de spuitoplossing klaar dan nodig is.
 • Gebruik het product niet op kleding of bedlinnen.
 • Adem de spuitnevel niet in.
 • Draag geschikte adembescherming bij ontoereikende ventilatie.
 • Bewaar geen verdunde spuitvloeistof voor later gebruikt.
 • Pas het product niet toe in ruimten die in gebruik zijn.
 • Pas het product niet toe op gras of op planten.
 • Pas het product niet toe op filterbedden.
 • Pas AquaPy® EW 165 niet toe in de buurt van waterpunten. AquaPy® EW 165 is namelijk zeer giftig voor in het water levende organismen en kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het aquatisch milieu.

Werking

AquaPy® EW 165 kan worden toegepast op openbare plaatsen zoals ziekenhuizen, gemeentelijke, publieke, industriële gebouwen, voedselopslagplaatsen, verhandelings- en fabricatieplaatsen. Bij behandeling buitenshuis kan het worden toepast op stortplaatsen, ontspanningsplaatsen, afvalwaterinrichtingen, transitstations.

Veiligheid

Volg altijd de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

Similar Products

Publieke Hygiëne

Maxforce® Quantum | NIEUWE Verpakking !

Een gebruiksklaar lokaas ter bestrijding van...

Lees meer
Opgeslagen voedingsmiddelen

K-Obiol® ULV 6

K-Obiol is een insecticide voor de bestrijding van...

Lees meer
Opgeslagen voedingsmiddelen

K-Obiol® CE 25 PB

Insecticide voor een optimale bescherming tegen...

Lees meer
Publieke Hygiëne

Maxforce Platin

Maxforce Platin is een veelzijdige gel die kan worden...

Lees meer