Zwarte wegmier

Print page

Classificatie

Soort
Hymenoptera

Latijnse naam
Lasius niger

Familie
Formicidae

Omschrijving

De zwarte wegmier heeft een smalle buik dat vastzit aan het hoofd. Zijn antennes zijn verdrongen en niet altijd zichtbaar. Verder heeft hij vaak twee paar vliezige vleugels, voor en achter. Hij ondergaat de volgende levensfasen: ei, larve, pupal, volwassene. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen werkers en koninginnen.

Werkers
Werkers hebben een lengte van 3,4 tot 5 mm en zijn zwart of donkerbruin van kleur.

Koninginnen
Koninginnen hebben een lengte van 15 mm, zijn bruin van kleur en hebben een lichaam dat uit één onderdeel bestaat.

Gedrag

Omdat de mieren in een groot gebied op zoek gaan naar voedsel, vormen ze al snel een plaag. Ze lopen over goed gedefinieerde paden en blijven hangen rond de voedselbronnen die ze op hun weg passeren. Hun voorkeur gaat uit naar suikerhoudende voedingsmiddelen. Ze graven hun nesten in de tuin rond plantenwortels, waardoor de grond uitdroogt. Ook houden ze van bladluizen, maar vormen ze zelf een prooi voor roofdieren en andere insecten. De zwarte wegmier is onderdeel van een complex sociaal systeem, wat inhoudt dat er sprake is van een sterke orde. Binnen de 'mierengemeenschap' zijn werknemers (steriele vrouwtjes), vruchtbare mannetjes en koninginnen (vruchtbare vrouwtjes) actief. De werkers bouwen nesten en gaan op zoek naar voedsel, de koninginnen blijven bijna uitsluitend in het mierennest. Paring vindt plaats tijdens de vlucht. De eieren worden in het late voorjaar gelegd en komen 3 tot 4 weken later uit. Na 2 maanden is de mier volgroeid. Onder gunstige omstandigheden kan hij vele jaren leven.

Leefomgeving

De zwarte wegmier leeft over het algemeen buiten, maar dringt regelmatig binnen in woningen. Het is een actief insect dat het liefst tussen de planten en onder tegels leeft. Hij zoekt een groot gebied af naar voedsel.

Risico's van de zwarte wegmier

De zwarte wegmier vormt geen groot risico voor de gezondheid, maar staat er wel om bekend voedsel te beschadigen. Het grootste risico zit hem dus in de hygiëne.

De zwarte wegmier bestrijden

De zwarte wegmier kan effectief worden behandeld met onze insecticiden voor vliegende en kruipende insecten, waaronder Maxforce Quantum. Het product moet worden toegepast in het mierennest en op strategische punten in de omgeving.

Produits recommandés

Publieke Hygiëne

Maxforce® Quantum | NIEUWE Verpakking !

Een gebruiksklaar lokaas ter bestrijding van...

Lees meer