Het uitspoelen van de verstuiver

Voor een goede verstuiving van fytosanitaire producten is het onderhoud van het materiaal heel belangrijk. Hier volgen enkele eenvoudige regels opdat uw materiaal lang zou meegaan en om het onder optimale omstandigheden uit te spoelen.

Print page

Waarom moet het materiaal uitgespoeld worden?

Na afloop van de behandeling is het aan te bevelen het spuittoestel schoon te maken en elk spoor van product eruit te verwijderen dat in het vat, de leidingen, de spuitlans of de spuitboom zou kunnen achterblijven.
Bij groenvoorziening is dit uitermate belangrijk aangezien de spuit dikwijls voor verschillende soorten behandelingen gebruikt kan worden, waarbij zelfs maar de geringste hoeveelheid herbicide schade kan aanrichten, bijvoorbeeld bij het sproeien van perken met gevoelige soorten planten met fungiciden of insecticiden.

Bovendien is uitspoelen onontbeerlijk als men wil vermijden dat het materiaal snel veroudert of dichtslibt tijdens de volgende sproeibeurten of dat de buizen verstopt raken, een probleem dat altijd met de nodige moeilijkheden gepaard gaat als dit tijdens het sproeien voorvalt.

Wanneer moet men uitspoelen en reinigen? 

Het spuittoestel moet na elk gebruik uitgespoeld worden.
Vaak blijft er op de bodem van het vat een restje over. Eerst moet dit restje op een te behandelen zone gespoten worden na het 10 keer verdund te hebben. Pas daarna zal het reinigen en uitspoelen van het toestel kunnen beginnen. 

Waar doet u dit het best?

Bij het spoelen komt er water met fytosanitaire producten vrij dat moet worden afgevoerd door het op een behandeld of te behandelen oppervlak te spuiten.
Een lichte overdosering op een behandeld oppervlak is bijvoorbeeld veel minder nefast dan het lozen in de riolering. 

Wassen en uitspoelen op een ondoorlaatbaar oppervlak is verboden, want in dit geval is de verontreiniging belangrijk en rechtstreeks (-> regenwater -> waterloop) en vervuilt bijgevolg het water.

Hoe te werk gaan?

Het reinigen en spoelen van het materiaal gebeurt met zuiver water, of met een speciaal spoelproduct om de meest hardnekkige producten "los te weken" (afhankelijk van de formulering).
Spoel de binnenkant van het en de filters, en laat het zuivere water door de leidingen en de spuitboom of de lans stromen.

Perslucht helpt om dit reinigen tot een goed einde te brengen en alle onzuiverheden te elimineren. Vergeet niet dat u nooit met de mond in onderdelen van een sproeier mag blazen! 

Welke zijn de moeilijkheden als we bij het spoelen toch rekening willen houden met het milieu?

De belangrijkste moeilijkheid betreft de plaats waar dit spoelen zal gebeuren. Vaak hebben de gebruikers een beperkte keuze en gebeurt het spoelen logischerwijze na het sproeien, in de buurt van de werkplaats.

Op die plaats vindt men het gemakkelijkst zuiver water en een "wasplatform". Het wasplaats is de ideale uitrusting om het spuittoestel schoon te maken. Het ondoorlatende oppervlak maakt het mogelijk het spoelwater op te vangen en te vermijden dat het in de riolering terecht komt.Als men niet over een dergelijke uitrusting beschikt, is een andere oplossing het spoelwater te verspreiden over de zone waar het sproeien heeft plaatsgevonden.