De papieren Ijkfiche

Het belang van ijken

Print page

Om ervoor te zorgen dat de producten en bestrijdingsmiddelen in de juiste hoeveelheid worden toegepast, is het belangrijk om de meetinstrumenten, die bij het toepassen van de bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, te ijken. Aan de doseringen van onze bestrijdingsmiddelen zijn namelijk wettelijke nauwkeurigheidseisen gesteld. Om er zeker van te zijn dat de juiste dosering wordt gebruikt, moet er dus geijkt worden.

Omdat er meerdere factoren meespelen in de manier waarop bestrijdingsmiddelen worden toegepast, zoals de stapsnelheid van de bestrijder en de hoogte van de spuitlans, heeft Envu Environmental Science een hulpmiddel ontwikkelt dat ongedierte- en onkruidbestrijders kan helpen bij het doseren en toepassen van onze bestrijdingsmiddelen. In deze ijkingsfiche wordt stap voor stap uitgelegd hoe de meetinstrumenten geijkt kunnen worden.