Green Control Academy

Tot nu toe zijn de meeste navormingsdagen gericht op het gebruik van
bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. En niet
op uw werk in tuinaanleg en – onderhoud. Terwijl u wel verantwoordelijk bent
voor een veilige leefomgeving. U weet als geen ander dat veilige en schone
schoolpleinen, parken, tuinen, industrieterreinen en wegen essentieel zijn voor
het welbevinden van mensen.

Print page

Bij het creëren van een veilige leefomgeving hoort het professioneel werken met chemische bestrijdingsmiddelen. Wij vinden een verantwoord gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen van groot belang voor een gezonde toekomst voor mens, plant en dier. Daarom organiseert Envu Environmental Science de Green Control Academy.

 

Benieuwd naar de navormingen van onze Green Control Academy? Hieronder vindt u een overzicht van onze opleidingen: