Onkruid bestrijden: hoe moet u Valdor Expert gebruiken?

Print page
De gebruikswijze voor het onkruidbestrijdingsmiddel Valdor Expert.
Onkruid tussen sierbomen of sierstruiken in kwekerijen en open lucht kan effectief worden bestreden met Valdor Expert. Envu Environmental Science’s Valdor Expert is een selectieve onkruidbestrijder die een groot aantal onkruiden kan bestrijden, zoals vossenstaart, kleefkruid, straatgras, varkensgras of klaver. In dit artikel leggen we uit hoe u dit onkruidbestrijdingsmiddel het beste kunt gebruiken om verzekerd te zijn van het gewenste resultaat.

Normale en selectieve toepassing

Valdor Expert is geschikt voor zowel een normale als een selectieve toepassing. Bij de normale toepassing kan het product worden gebruikt tijdens de vegetatieve rustfase van bomen en struiken in de maanden december tot en met februari. De selectieve toepassing wordt gebruikt na vegetatieherstel in de maanden maart tot en met mei en is geschikt om tussen de rijen te sproeien zonder de gewassen te raken. Omdat een groot aantal planten en bomen tolerant is voor Valdor Expert, is het middel erg geschikt om onkruid in kwekerijen of tussen sierbomen in open lucht te bestrijden terwijl de gewassen en planten om het onkruid heen blijven behouden.

Voorzorgsmaatregelen

Wanneer u Valdor Expert gaat gebruiken, dient u een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om een effectieve werking van het product te garanderen. Houd in ieder geval rekening met het volgende:

  • Weersomstandigheden: gebruik Valdor Expert alleen op windstille en droge dagen.
  • Toepassingsapparatuur: zorg ervoor dat u een motorisch aangedreven sproeier of rugsproeier heeft om het middel op de juiste plaatsen aan tebrengen. Het is belangrijk de spuitapparatuur goed te controleren enkalibreren alvorens het te gebruiken.
  • Bewaring: bewaar Valdor Expert in de originele verpakking en in een afgesloten en koele ruimte.

Tijdens het gebruik

De aanbevolen dosis van Valdor Expert is 330 gram per hectare. Om Valdor Expert te gebruiken is een spuittoestel en water nodig. Bereid het middel als volgt:

  • Vul de tank van het spuittoestel voor ¾ met water.
  • Voeg de benodigde hoeveelheid, zoals aangegeven in onderstaande tabel, toe aan de spuittank.
  • Meng daarna de Valdor Expert met het water om het product klaar te maken voor gebruik.
Denk eraan dat alleen de benodigde hoeveelheid wordt gebruikt om het onkruid te bestrijden.

Benodigde hoeveelheid Valdor Expert 

Tijdens het spuiten dient u beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Gooi wanneer u klaar bent de restanten nooit in het riool, in een sloot of in de buurt van een waterpunt, maar breng het naar een hiervoor ingericht afvalpunt. Wacht na het gebruiken van het bestrijdingsmiddel minimaal 6 uur met het betreden van de grond die is bespoten om effect te garanderen.

Duurzaam gebruik

Valdor Expert heeft 2 tot 6 weken nadat het middel is toegepast een zichtbare werking en houdt de bodem gedurende minstens 3 tot 4 maanden onkruidvrij. Het bestrijdingsmiddel kan maximaal eenmaal per jaar worden toegepast tussen sierbomen en sierstruiken die minstens in het voorjaar van de behandeling zijn geplant. Indien het product wordt gebruikt voor selectieve toepassing, dient er op worden toegezien dat het product niet in aanraking komt met de bladeren en de groene delen van de bomen en struiken die niet behandeld moeten worden. In de productcatalogus staat een overzicht van de bomen en planten die gevoelig zijn voor Valdor Expert. Hier vindt u ook meer informatie over onder andere de samenstelling van het bestrijdingsmiddel.