Onkruidbestrijding voor een veilig en onkruidvrij spoor

Treintransport is in de hele wereld erg belangrijk, zo ook in de Benelux. We gebruiken de trein om goederen te importeren en exporteren, om mobiel te blijven en om gemakkelijk en snel van A naar B te komen. In het geval van problemen of werkzaamheden, is het dan ook zeer belangrijk dat het spoor goed bereikbaar is voor spoorwerkers en hulpverleners.

Print page

Treintransport is in de hele wereld erg belangrijk, zo ook in de Benelux. We gebruiken de trein om goederen te importeren en exporteren, om mobiel te blijven en om gemakkelijk en snel van A naar B te komen. In het geval van problemen of werkzaamheden, is het dan ook zeer belangrijk dat het spoor goed bereikbaar is voor spoorwerkers en hulpverleners. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend, omdat onkruid in sommige gevallen de toegang tot het spoor kan beperken. Het is daarom van groot belang dat dit op een efficiënte en duurzame manier wordt bestreden. In dit artikel staat beschreven hoe Envu Environmental Science hieraan bijdraagt.

Snelgroeiend onkruid op het spoor

Onkruid staat bekend als iets dat gemakkelijk en snel de kop opsteekt. In de tuin en op de stoep is het vooral vervelend, maar op en rond het spoor is het ook gevaarlijk, omdat het de toegang tot het spoor beperkt. Er zijn verschillende factoren die het ontstaan van onkruid stimuleren. Zo krijgt onkruid de kans om te groeien wanneer er bijvoorbeeld maaisel in de bermen of velden rondom het spoor ligt.

De kwaliteit en veiligheid van het spoor

Naast het beperken van de toegang, kan onkruid het spoor of de bovenleidingen beschadigen en kunnen treinen niet of minder rijden. Dit is niet alleen vervelend voor de passagiers die niet op tijd op hun bestemming aankomen, maar kan ook grote consequenties hebben voor de (inter)nationale handel. Bijvoorbeeld: wanneer een goederentrein met nieuwe auto’s vertraging oploopt, kan dit veel economische gevolgen hebben, omdat de autoverkopers de auto’s dan niet op tijd aan hun klanten kunnen aanbieden. Door het spoor onkruidvrij te houden, kan een voorbeeldsituatie als deze worden voorkomen.

Better Life Initiative

Met het Better Life Initiative draagt Envu Environmental Science bij aan duurzame oplossingen om de kwaliteit van de leefomgeving van mens, dier en milieu te verbeteren. Eén van die duurzame oplossingen is het ontwikkelen van een reeks duurzame onkruidbestrijdingsmiddelen die de omgeving rondom het spoor schoon en onkruidvrij houden. Door de spoorwegbeheerders te voorzien van onkruidbestrijdingsmiddelen met een lange duurwerking, draagt Envu Environmental Science zo het gehele jaar door bij aan een onkruidvrij spoor.

Het gewenste effect met minder onkruidbestrijdingsmiddelen

Om het spoor duurzaam onkruidvrij te houden, is alleen het gebruiken van onkruidbestrijdingsmiddelen echter niet genoeg. Het is namelijk ook belangrijk dat de bestrijdingsmiddelen op efficiënte wijze worden gebruikt, zodat minder behandelingen met de herbicide nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. Enerzijds stimuleert Envu Environmental Science dit door te informeren over veilig en verantwoord gebruik van de producten, anderzijds door continu te innoveren met gebruiksmethoden. Hierbij is de mening en feedback van de gebruikers onmisbaar. Zij weten als ervaringsdeskundige het beste wat er nodig is om het onkruid zo efficiënt mogelijk te bestrijden en tegelijkertijd de kwaliteit van het spoor en de omgeving te behouden. Dankzij al deze innovaties zijn tegenwoordig aanzienlijk minder onkruidbestrijdingsmiddelen nodig om het spoor onkruidvrij en bereikbaar te houden.