Ongedierte bestrijden: hoe moet u Rodilon Trio gebruiken?

Print page
De gebruikswijze voor Rodilon TrioMuizen en ratten kunnen snel en effectief worden bestreden met Rodilon Trio. Rodilon Trio is een mix van granen die een enorme aantrekkingskracht op muizen heeft, waardoor ze er meer van zullen eten. Dit is speciaal afgestemd op de eetgewoonten van de muis (het pellen/schillen van het voedsel). Bij deze granen is de zogenaamde ‘Turbo Impregnatie’ toegepast. Dit wil zeggen dat het werkzame bestanddeel in de granen is geïmpregneerd tot in de kern. Hierdoor worden de muizen en ratten beter bestreden en wordt de stofvorming tot een minimum beperkt. Het product is al effectief na één inname. In dit artikel leggen we uit hoe u deze rodenticide het beste kunt gebruiken.

Toepassing van Rodilon Trio

Rodilon Trio mag binnenshuis worden gebruikt voor de bestrijding van ratten en muizen. Het product mag tevens worden gebruikt in en rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen voor de bestrijding van ratten. Het lokaas moet worden geplaatst in speciaal hiervoor gemaakte lokaasdoosjes. Dit om ervoor te zorgen dat andere organismen, zoals huisdieren, er niet bij kunnen.

Voorzorgsmaatregelen

Voordat Rodilon Trio gebruikt kan worden dienen er enkele voorzorgsmaatregelen getroffen te worden:

 

  • Het product moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
  • Het product dient uitsluitend in de originele verpakking bewaard te worden.
  • Tijdens het gebruik van dit product mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden.
  • Er wordt aangeraden de lokaasdoosjes te markeren zodat het duidelijk is dat deze rodenticiden bevatten.
  • Katten die zich in de omgeving van het gebouw bevinden moeten extra goed gevoerd worden, om doorvergiftiging te voorkomen.

Tijdens het gebruik

De lokaasdoosjes moeten worden uitgezet op plekken waar de muizen en ratten vaak komen, zoals ingangen van hollen, looppaden of op plekken waar de dieren voedsel halen of knagen. Verder is het raadzaam om de doosjes met lokaas vast te maken om te voorkomen dat ze worden weggesleept. Na de plaatsing van het product moet de opname ervan gecontroleerd worden. De eerste controle moet 3 dagen na het aanbrengen plaatsvinden. Hierna kan dit wekelijks of elke 14 dagen, aan de hand van de opname van de dieren. Het lokaas dient ververst of vervangen te worden totdat er geen opname meer is. Verontreinigde of beschimmelde korrels dienen helemaal vervangen te worden. Als het lokaas geheel is opgegeten moeten er meer lokaaspunten worden opgezet of moeten de bestaande lokaaspunten vaker worden gecontroleerd. Bij het toepassen van Rodilon Trio kan de volgende dosering worden aangehouden:

 

Rodilon Trio dosering

 

Extra tips

  • Dicht de ingangen van waaruit de muizen de ruimte betreden voor een optimaal effect.
  • Als ratten en muizen zich in aangebouwde ruimten bevinden, is het raadzaam om deze ruimtes ook te behandelen. Anders is het effect in de behandelde ruimte slechts tijdelijk.

Duurzaam gebruik

Het eerste resultaat is zichtbaar binnen 3 tot 5 dagen na de eerste inname van het product. Als de opname van het lokaas is gestopt, moeten de resten in plastic verpakt worden aangeboden bij een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Dode dieren moeten eveneens verzameld en veilig verwijderd worden, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Envu Environmental Science ziet het gebruik van haar producten met zorg voor de omgeving als een erg belangrijke verantwoordelijkheid. De producten van Envu Environmental Science dienen dan ook volgens de handleiding te worden gebruikt. Dit is belangrijk voor het beste resultaat en voor een beperkte impact op de omgeving. In de productcatalogus vindt u meer informatie over onder andere de samenstelling van het bestrijdingsmiddel.