5 tips voor duurzaam gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen

Print page
Een grote hoeveelheid onkruid op het terrein is vaak een doorn in het oog van het bedrijf dat er gevestigd is. Het ziet er niet alleen slordig uit, maar het kan ook beschadigend zijn voor de bestrating. Ook op bijvoorbeeld sportvelden is de aanwezigheid van onkruid hinderlijk. Naast de uitstraling van het veld, gaat het ten koste van het spel. Het bijhouden van een groot oppervlak kan behoorlijk tijdrovend zijn. Dit hoeft gelukkig niet: het kan ook snel en efficiënt gebeuren door de inzet van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Maar hoe kunt u dit op een zo duurzame mogelijke manier doen?

1. Gebruik voor iedere situatie het juiste product

Elk product heeft unieke eigenschappen die perfect aansluiten op bepaalde soorten onkruid. Het is belangrijk het juiste product voor de betreffende situatie te gebruiken. Zo is Pistol Flex een totaalherbicide dat nuttig is voor het bestrijden van onder andere de paardenbloem, straatgras en de witte klaver. Dit product heeft een preventieve werking en kan ook ingezet worden bij vroegtijdige na-opkomst.. Pistol Flex houdt uw grond tot 4 maanden na de behandeling onkruidvrij.. Een andere totaalherbicide is Zapper® deze onkruidbestrijder heeft zowel een curatieve als preventieve werking dankzij zijn bladwerking en anti-kiemende werking. Met zapper is het mogelijk om de begroeiing over een lange periode van 5 tot 6 maanden onder controle te houden. Door deze langdurige werking kan het aantal behandelingen tot een minimum worden beperkt. Het is bijvoorbeeld een uiterst effectief product tegen onkruiden die vaak voorkomen op paden en trottoirs.

 

2. Gebruik het juiste product rond het juiste jaargetij

Voor een optimaal effect is het raadzaam om de producten niet het gehele jaar door te gebruiken. Zo zijn de laatste maanden van het jaar over het algemeen geen goede periode om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De lenteperiode is daarentegen over het algemeen de beste periode. Onkruid is namelijk het beste te bestrijden als het aan het groeien is. Dit verschilt uiteraard per product, daarom raden we aan de gebruikshandleiding of de productcatalogus erop na te lezen, om ervoor te zorgen dat het product een optimaal effect heeft.

3. Gebruik de juiste hoeveelheid

Dit klinkt misschien heel voor de hand liggend, maar een effectieve behandeling valt of staat met de juiste dosis. Per product wordt in de handleiding aangegeven welke hoeveelheid voor welk formaat oppervlak is vereist. Hiervoor is het dus nodig dat u het oppervlak dat moet worden behandeld goed opmeet. Met een precieze berekening zorgt u ervoor dat u geen restanten hoeft weg te gooien. Daarnaast wordt er ook aangegeven hoe veel water benodigd is om het product mee aan te lengen. Hiermee voorkomt u overdosering bij andere planten en zorgt u ervoor dat het product beter wordt opgenomen door het onkruid. Het product is dan effectiever.

4. Gebruik bestrijdingsmiddelen onder de juiste weersomstandigheden

De bestrijdingsmiddelen zijn het meest effectief als ze worden gebruikt op een dag zonder regen of harde wind. Wind kan ervoor zorgen dat het product op andere planten terecht komt waardoor deze ook last kunnen ondervinden van de werking. Regen kan ervoor zorgen dat het product wordt weggespoeld. Wel is het raadzaam om oppervlak dat besproeid moet worden twee dagen van tevoren te bewateren, hierdoor wordt het product beter opgenomen in de grond.

5. Ga zorgvuldig om met de restanten

Als u de hoeveelheid bestrijdingsmiddel berekent, kunt u ervoor zorgen dat u geen restanten overhoudt. Mocht dit toch het geval zijn, is het zaak dat u het restant niet door de gootsteen of op een andere manier in het riool laat komen. De opslagtank waar het product in heeft gezeten, kan worden schoongemaakt door de restanten vijf keer te verdunnen en over het behandelde gebied te verspreiden. Verder dient u de restanten ook niet op verharde oppervlakten, in een sloot of in de buurt oppervlaktewater uit te gieten.

Duurzaam gebruik en zorg voor het milieu

Om duurzaam gebruik van onze producten te bevorderen proberen we een groot deel van de levenscyclus ervan te begeleiden. Van de productie tot het gebruik proberen we te zorgen voor een minimale impact op de omgeving. We kijken kritisch naar onze producten en blijven constant innoveren. Ons streven is om betere producten te leveren, waarbij minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden en waardoor minder behandelingen nodig zijn voor het gewenste effect. Daarnaast zorgen we voor training van professionele gebruikers zodat zij onze producten op een verantwoorde en veilige manier kunnen gebruiken.